Saturday, January 21, 2012

شوخی های جوانی

رفیقم زنگ زده به یکی می پرسه چطور میشه یه حیوونو آورد فرانسه
می خواستم وسط حرفشون بپرم
 بگم آخی!!! دلت واسه بابات تنگ شده پدر سگ؟

No comments:

Post a Comment